srcset="splash/img/dark-1x.png 1x, splash/img/dark-2x.png 2x, splash/img/dark-3x.png 3x, splash/img/dark-4x.png 4x" media="(prefers-color-scheme: dark)"> AiShiPin